logo usc Corpus Xelmírez - Resultados da consulta

Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval

Resultados da pescuda


Os resultados das buscas efectuadas no Corpus Xelmírez poden ser usados con fins educacionais e de investigación, sempre que se mencione a fonte. Se desexa consultar a referencia e o contexto dun exemplo, calque no símbolo [+] na cela da dereita. Para se referir ao corpus como un todo, cite: Corpus Xelmírez - Corpus lingüístico da Galicia medieval - http://sli.uvigo.es/xelmirez/. Se desexa realizar outra pescuda no Corpus Xelmírez, pode calcar aquí.
Está a procurar contextos do uso de royval nos textos notariais do Corpus Xelmírez.

Número de contextos atopados: 1

1388 SMCP 7/ 68 E morrendo a mayor fillo que se torne eno outro menor que os tena e herde por las ditas condiços en todo tempo de suas vidas e non avendo y fillo ou fillas do dito Pero Eans ou morrendo despois que os ditos bees que se tornen ao meu parente mais chagado e asy de uun en outro en cuantoos hi ouber para sempre con tal condiçon que leven os nobos e froytos delles e cumplan e paguen por elles todo o que eu en esta mia manda e testamento mando cumprir e pagar con tal condiçon que os fillos ou fillas do dito Pero Eans nen outro qualquier meu parente que ouber de erdar meus bees que os non posan vender nen enalear nen cancelaar nen trasmudar nen sopenorar nen en outra maneira trasmudar os ditos bees nen parte delles mays que leven delles os froytos e novos delles e cumpran e paguen todo o contyudo en esta mia manda e testamento e quanto eu por ella mando cumplir e pagar e non abendo hi nenhun fillo ou filla lydimos do dito Pero Eans nen outro meu parente mais chagado deçendendo de huun nin outro quero e outorgo que os ditos bees que se tornen ao deveçial procurador da iglesia de Johan Peres notario Santa Maria do Camino que os tena e herde por senpre por las sobreditas condiços e leve os novos e froytos delles e de parte delles e cumpra e pague o que en esta manda e testamento mando cumprir e pagar polos ditos bees e quero e outorgo que fasendo o dito Pero Eans meu sobrino ou seus fillos ou fillas ou outro qualquier meu parente o contra desto aqui conthiudo ou de parte dello que lle non valla e dou poder a qualquier que for procurador e dovençial da iglesia de Santa Maria do Camino que posa ensy thomar os ditos bees e parte delles e levar os novos e froytos delles e cumpran e paguen todo o que eu en esta mia manda e testamento mando comprir e pagar por los ditos bees segundo dito he que os non posan vender nen enallear nen sopenorar nen en outra manera trasmudar mas que leven os nobos e froytos delles por las maneiras condiços sobreditas e esta dou por mia manda e testamento e postromeyra vontade e revogo todalas outras mandas e testamentos e condeçilos que ata aqui ey feytos et outorgados en qualquier manera et gisa salvo esta que ora faço e outorgo que valla por este Johan Dias notario so escripto que dou et outorgo por mina manda e testamento e por mina postrimeyra vontade que valla para sempre e faça fee en juiso e fora del a qual conto en quatro mill mrs. de branquos que peyte qualquer da mia parte ou da estrana que contra esta manda e testamento biere en parte ou en todo por la quebrantar ou byrar a qual pena pagada ou non todavia esta manda e testamento e cousas aqui conthiudas fiquen firmes e vallan para sempre. testemuñas que a esto foron chamadas rogadas Fernan Dies do Couto d -Armenteia, e Juan Eans da Royval yrmao de Diego Eans sangrador e Afonso capador e Fernan Martines criado de Afonso Eans Oulyves de Santiago e Afonso Martin Guerra. [+]
RILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática / Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2015
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL