logo sli Aquén
Toponimia galega


Aquén (http://sli.uvigo.es/toponimia) é unha ferramenta de divulgación e consulta desenvolvida no Seminario de Lingüística Informática que permite coñecer, localizar xeograficamente e visualizar cuantitativamente os topónimos oficiais dos 315 concellos, 3.794 parroquias e 37.297 lugares de Galiza, tal como están estabelecidos na lexislación vixente de acordo cos ditames da Comisión de Toponimia.

Localizar topónimos:..Como buscar?
Provincia:
Concello:
Parroquia:
Lugar:


Topónimos por frecuencia:...Axuda
Nome do lugar:
Mínimo de aparicións:Máis información Corrector ortográfico Máis recursos lingüísticos


Seminario de Lingüística Informática, Universidade de Vigo, 2007
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL