Sobre o dicionario Consultar dicionario English version


Dicionario CLUVI
Inglés-Galego
novo 2ª edición revisada


Xavier Gómez Guinovart (coord.)Equipo de redacción:

Alberto Álvarez Lugrís
Eva Díaz Rodríguez
Xavier Gómez Guinovart
 

Seminario de Lingüística Informática
Universidade de VigoEntidades colaboradoras:

AGPTI    ATG    ATG    Imaxin Software    ATG


Subvencionado parcialmente por:
MCYT
MCYT
Universidade de Vigo
Xunta de Galiza

Seminario de Lingüística Informática, 2005-2016
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart