logo sli logo ilg

Dicionario de dicionarios

Corpus lexicográfico da lingua galegaA- Buscar palabras que empecen por:

B- Escriba a palabra buscada:


Buscar nos lemas -Buscar caracteres especiais
Buscar palabras en castelán (ex: pollo)
Buscar nos sinónimos
Buscar nos refráns
Buscar nos exemplos
Buscar por lugar (ex: Fonsagrada)
Buscar nos termos científicos (ex: hirundo)
Buscar nos poemas
Buscar nas palabras afíns
Non distinguir acentuación nin b/v
Buscar con comodíns (@ para unha letra, ? para cero ou unha,
+ para unha ou máis, * para cero ou máis)

Consultar documentos [pdf]:Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2013
O Dicionario de dicionarios é unha obra coordinada por Antón Santamarina
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL

Subvencionan este proxecto:

Xunta de Galiza    Universidade de Vigo    MEC