logo sli logo ilg Dicionario de Dicionarios da lingua galega

Dicionario de Dicionarios

Corpus lexicográfico da lingua galega


Está a procurar a palabra recebo como lema no Dicionario de Dicionarios.
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: Valladares(1884) (2), Filgueira(1926) (1), Carré(1951) (1), Eladio(1958-1961) (2), Franco(1972) (1), Carré(1979) (1), CGarcía(1985) (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
RECEBO

Revoco, revoque, acción y efecto de recebar paredes etc.

________

Capa de cal, o mezcla, con que se enlucen.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular castelán-galego (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
RECEBO sm.

Revoco, revoque.

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
recebo s. m.

Mezcla de cal y arena con la cual se revocan las paredes o casas de cachotería.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
RECEBO s. m.

Argamasa, mortero de cal y arena que se emplea para alisar muros, techos, paredes, etc.

________

Revoco, revoque, enlucido.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
recebo s. m.

Mezcla de cal y arena con la que se rebocan las paredes de cachotería.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Recebo s. m.

Mezcla de cal y arena con la cual se revocan las paredes o casas de cachotería.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
recebo m.

(Fea. Com. Sob.) mezcla de cal y arena.

Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2013
O Dicionario de dicionarios é unha obra coordinada por Antón Santamarina
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL