logo sli logo ilg Dicionario de Dicionarios da lingua galega

Dicionario de Dicionarios

Corpus lexicográfico da lingua galega


Está a procurar a palabra crouca como lema no Dicionario de Dicionarios.
- Número de acepcións atopadas: 5.
- Distribución por dicionarios: Valladares(1884) (1), Filgueira(1926) (1), Franco(1972) (1), CGarcía(1985) (1), Rivas(2001) (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
CROUCA

V. CRÒCA

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular castelán-galego (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
CROUCA sf.

Cabeza.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
crouca

Cabeza: douche na crouca. croca.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
crouca f.

var. de croca 1.

Eligio Rivas Quintas (2001): Frampas, contribución al diccionario gallego (inédito ata a 1ª ed electrónica neste dicionario)
crouca s. f.

Trasquilada (oveja). Taboada, Lu.(FrampasIII)

Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2013
O Dicionario de dicionarios é unha obra coordinada por Antón Santamarina
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL