logo sli logo ilg Dicionario de Dicionarios da lingua galega

Dicionario de Dicionarios

Corpus lexicográfico da lingua galega


Está a procurar a palabra ancelo como lema no Dicionario de Dicionarios.
- Número de acepcións atopadas: 9.
- Distribución por dicionarios: Sobreira(1792-1797) (1), Porto(1900c) (1), RAG(1913-1928) (1), Filgueira(1926) (1), Carré(1951) (1), Eladio(1958-1961) (1), Franco(1972) (2), Carré(1979) (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Juan Sobreira Salgado (1792-1797): Papeletas de un diccionario gallego, ed. de J. L. Pensado Tomé (Instituto de Estudios Orensanos, Ourense 1979).
ancelo s. m.

de Sarria, Ribadavia, Ledesma. Amo, amucelo. Papeletas

Francisco Porto Rey (1900c): Diccionario gallego-castellano, ed. de María Xesús Bugarín e Begoña González Rei;, A Coruña, Real Academia Galega, 2000
ancelo

[Entrada sen definición].

Real Academia Galega (1913-1928): Diccionario gallego-castellano
ANCELO s. m.

"de Sárria y Ribadavia. Amo. Amucelo [No orix. amacelo]." P. SOBREIRA. V. AMOCELO.

X. Filgueira Valverde, L. Tobío Fernandes, A. Magariños Negreira e X. Cordal Carús (1926): Vocabulario popular castelán-galego (publicado por entregas en El Pueblo Gallego)
ANCEL ANCELOsm.

Anzuelo.

Leandro Carré Alvarellos (1951): Diccionario galego-castelán, Terceira Edizón, A Coruña, Roel
ancelo ,-la* s.

Esclavo.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
ANCEL, ANCELO s. m.

AMOCELO.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
ancelo* s. m.

Ansia, anhelo. [*Sic. Está entre "ancamento" e "ancar"; seguramente é un "anceio" mal lido e mal colocado].

ancel ancelo s. m.

amocelo.

Leandro Carré Alvarellos (1979): Diccionario galego-castelán e Vocabulario castelán -galego, A Coruña, Moret
Ancelo,-las.

Esclavo.

Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2013
O Dicionario de dicionarios é unha obra coordinada por Antón Santamarina
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL