logo sli logo ilg

RILG

Recursos Integrados da Lingua GalegaPalabra ou lema:


palabra
lema*

Categoría gramatical*:


Recursos consultados:
Todos (corpus e dicionarios)
Dicionarios:
Dicionario de Dicionarios
Dicionario de Sinónimos do Galego
Galnet - WordNet 3.0 do Galego
Dicionario de Dicionarios do Galego Medieval
Dicionario CLUVI inglés-galego
Termoteca - Banco de Datos Terminolóxico da Universidade de Vigo
Neoteca - Banco de Datos de Neoloxismos da Universidade de Vigo
Dicionario CLUVI francés-galego
Dicionario CLUVI español-galego
Aquén - Banco de Datos de Toponimia Galega
Corpus:
Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TILG)
Corpus Xelmírez - Corpus Lingüístico da Galicia Medieval
Corpus Técnico do Galego (CTG)
Corpus CTAG - Corpus Técnico Anotado do Galego
Corpus paralelos:
Corpus CLUVI (galego-español, textos xurídicos)
Corpus CLUVI (inglés-galego-francés-español, textos do Correo da Unesco)
Corpus CLUVI (inglés-galego, programas informáticos)
Corpus CLUVI (inglés-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (francés-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (alemán-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (galego-español, textos literarios)
Corpus CLUVI (español-galego-catalán-euskara, textos da revista Consumer)
Corpus CLUVI (español-galego, textos de turismo)
Corpus CLUVI (inglés-galego, subtitulado filmes)

* A categoría e o lema empréganse unicamente para as buscas nos corpus TILG e CTAGRILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2015
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL

Subvencionan este proxecto:

Xunta de Galiza    Universidade de Vigo    MEC