logo sli logo ilg

RILG

Recursos Integrados da Lingua GalegaIn English

Palabra ou lema:


palabra
lema*

Categoría gramatical*:


Recursos consultados:
Todos (corpus e dicionarios)
Dicionarios:
Dicionario de Dicionarios
Dicionario de Sinónimos do Galego
Galnet - WordNet 3.0 do Galego
DBpedia do Galego
Dicionario de Dicionarios do Galego Medieval
Dicionario CLUVI inglés-galego
Termoteca - Banco de Datos Terminolóxico da Universidade de Vigo
Neoteca - Banco de Datos de Neoloxismos da Universidade de Vigo
Dicionario CLUVI francés-galego
Dicionario CLUVI español-galego
Aquén - Banco de Datos de Toponimia Galega
Corpus:
Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TILG)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos xurídicos)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de ecoloxía)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de economía)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de informática)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de socioloxía)
Corpus Técnico do Galego (CTG) (textos de medicina)
Corpus Xelmírez - Corpus Lingüístico da Galicia Medieval
Corpus paralelos:
Corpus CLUVI (galego-español, textos xurídicos)
Corpus CLUVI (inglés-galego-francés-español, textos do Correo da Unesco)
Corpus CLUVI (inglés-galego, programas informáticos)
Corpus CLUVI (inglés-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (francés-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (alemán-galego, textos literarios)
Corpus CLUVI (galego-español, textos literarios)
Corpus CLUVI (español-galego-catalán-euskara, textos da revista Consumer)
Corpus CLUVI (español-galego, textos de turismo)
Corpus CLUVI (inglés-galego, subtitulado filmes)
Corpus CLUVI multimedia (inglés-galego, subtitulado filmes)
Corpus Paralelo SensoGal (SemCor inglés-galego)

* A categoría e o lema empréganse unicamente para as buscas nos corpus TILG, CTG e SensoGalRILG - Recursos Integrados da Lingua Galega
Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2016
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL

Subvencionaron este proxecto:

Xunta de Galiza    Universidade de Vigo    MEC