logo sli logo ilg Dicionario de Dicionarios da lingua galega

Dicionario de Dicionarios

Corpus lexicográfico da lingua galega


Está a procurar a palabra agruño como lema no Dicionario de Dicionarios.
- Número de acepcións atopadas: 7.
- Distribución por dicionarios: Valladares(1884) (1), Porto(1900c) (1), Leiras(1906) (1), RAG(1913-1928) (1), Eladio(1958-1961) (1), Franco(1972) (1), CGarcía(1985) (1).

Se desexa realizar outra pescuda, pode calcar aquí.

Marcial Valladares Núñez (1884): Diccionario gallego-castellano, Santiago, Imp. Seminario Conciliar
AGRUÑO

V. ABRUÑO

Francisco Porto Rey (1900c): Diccionario gallego-castellano, ed. de María Xesús Bugarín e Begoña González Rei;, A Coruña, Real Academia Galega, 2000
agruño

[Entrada sen definición].

Manuel Leiras Pulpeiro (1906): Vocabulario (lido directamente do ms da RAG para este diccionario)
agruño

endrina

Real Academia Galega (1913-1928): Diccionario gallego-castellano
AGRUÑO

V. ABRUÑO.

Eladio Rodríguez González (1958-1961): Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo
AGRUÑO s. m.

ABRUÑO.

X. L. Franco Grande (1972): Diccionario galego-castelán, 2ª ed., Galaxia, Vigo
agruño s. m.

abruño.

Constantino García González (1985): Glosario de voces galegas de hoxe, Universidade de Santiago, Verba, anexo 27
agruño m.

var. de abruño 1.

Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega, 2006-2013
O Dicionario de dicionarios é unha obra coordinada por Antón Santamarina
Procesamento informático e versión para web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP    Powered by MySQL