VEIGA - Corpus multimedia de subtitulación inglés-galego


Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:

 

 

 


In English

Como facer buscas

Composición

   

CLUVI (Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo)
Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo

Deseño web e programación: Xavier Gómez Guinovart
Deseño do corpus: Patricia Sotelo Dios


Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP