logo sli

Máis información sobre o Corpus Paralelo CLUVI

(Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo)

Pescudas no CLUVI Como facer buscas Obras dispoñíbeis Corpus Técnico do Galego In English

Introdución

O CLUVI (Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo) é un conxunto de córpora textuais paralelos de rexistros especializados de lingua galega contemporánea, elaborado polo SLI (Seminario de Lingüística Informática) desta universidade e dispoñíbel para consulta pública na web desde setembro de 2003. A extensión total aproximada do Corpus Paralelo CLUVI é de 25 millóns de palabras, e os seus compoñentes principais son o corpus TECTRA de textos literarios inglés-galego, o corpus FEGA de textos literarios francés-galego, o corpus LEGA de textos xurídico-administrativos galego-castelán, o corpus UNESCO inglés-galego-francés-español de divulgación científico-técnica, o corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego e o Corpus CONSUMER español-galego-catalán-euskara de información sobre consumo. A consulta pública dos corpus paralelos do CLUVI faise a través dunha interfaz web deseñada polo SLI e dispoñíbel no enderezo http://sli.uvigo.gal/CLUVI/. Esta utilidade permite facer buscas simples e complexas (con comodíns) de palabras ailladas ou de secuencias de palabras, e observar as equivalencias plurilingües dos termos pescudados nos seus contextos de uso en traducións reais e documentadas. O número de obras aliñadas e os pares de linguas dispoñíbeis na páxina web aumentan con regularidade, xa que o CLUVI é un proxecto académico de investigación en curso de grande vitalidade. Arestora, as páxinas do Corpus Paralelo CLUVI permiten consultar, alén dos cinco corpus de máis entidade (TECTRA inglés-galego, FEGA francés-galego, LEGA galego-castelán, LOGALIZA inglés-galego e UNESCO inglés-galego-francés-castelán), outros corpus paralelos menores en fase de desenvolvemento para os pares de linguas inglés-galego, inglés-portugués, inglés-español e portugués-español. Cómpre salientar tamén que, a través da interfaz do Corpus Paralelo CLUVI pódese acceder tamén á consulta do Corpus TURIGAL de turismo portugués-inglés, e mais do Corpus LEGEBIDUN euskara-español de textos xurídico-administrativos desenvolvido polo grupo DELi da Universidade de Deusto.

Artigos sobre o Corpus Paralelo CLUVI

Proxectos de investigación sobre o CLUVI do SLI (Seminario de Lingüística Informática)Pescudas no CLUVI Como facer buscas Obras dispoñíbeis Corpus Técnico do Galego In English


Seminario de Lingüística Informática (SLI), 2003-2015
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Entidades colaboradoras:

Imaxin Software    AGPTI    ATG

Subvencionan este proxecto:

Xunta de Galiza    Universidade de Vigo    MCYT