logo sli

Pescudas no Corpus Paralelo CLUVI

(Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo)

Como facer buscas Obras dispoñíbeis Máis información Corpus Técnico do Galego In English

Seccións do Corpus CLUVICorpus xurídico-administrativo LEGA galego-español (6.565.965 palabras)
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:Corpus UNESCO inglés-galego-francés-español de divulgación científico-técnica (3.724.620 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:
Palabra ou expresión en francés:Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego (3.706.242 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-español (4.992.133 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario TECTRA inglés-galego (2.407.539 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus literario FEGA francés-galego (1.863.959 palabras)
Palabra ou expresión en francés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus CONSUMER español-galego-catalán-euskara de información sobre consumo (5.586.431 palabras)
Palabra ou expresión en español:
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en catalán:
Palabra ou expresión en euskara:Corpus xurídico-administrativo LEGE-BI euskara-español (2.183.864 palabras)
Palabra ou expresión en euskara:
Palabra ou expresión en español:Corpus TURIGAL de turismo portugués-inglés (1.285.764 palabras)
Palabra ou expresión en portugués:
Palabra ou expresión en inglés:Corpus EGAL de economía galego-español (718.642 palabras)
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario inglés-portugués (875.595 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en portugués:Corpus literario inglés-español (2.108.141 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario DEGA alemán-galego (366.038 palabras)
Palabra ou expresión en alemán:
Palabra ou expresión en galego:Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego (294.714 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus PALOP de literatura poscolonial portugués-español (566.590 palabras)
Palabra ou expresión en portugués:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario GALEA galego-español (162.795 palabras)
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario PEGA portugués-galego (68.431 palabras)
Palabra ou expresión en portugués:
Palabra ou expresión en galego:Corpus TURIGAL de turismo español-galego (325.389 palabras)
Palabra ou expresión en español:
Palabra ou expresión en galego:

Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo, 2003-2015
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP