logo sli

Pescudas no Corpus Paralelo CLUVI

(Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo)

Como facer buscas Obras dispoñíbeis Máis información Corpus Técnico do Galego In English

Seccións principais do CLUVI:

  • Corpus xurídico LEGA galego-español (6.582.415 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus UNESCO inglés-galego-francés-español de divulgación científica (3.724.620 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego (3.706.242 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus literario TECTRA inglés-galego (2.407.539 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus literario FEGA francés-galego (1.863.959 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus CONSUMER español-galego-catalán-euskara de información sobre consumo (5.586.431 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus xurídico LEGE-BI euskara-español (2.384.053 palabras) [Buscar] [Composición]
  • Corpus TURIGAL de turismo portugués-inglés (1.285.764 palabras) [Buscar] [Composición]

Seccións do CLUVI en construción:Corpus xurídico-administrativo LEGA galego-español (6.565.965 palabras)
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:Corpus UNESCO inglés-galego-francés-español de divulgación científico-técnica (3.724.620 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:
Palabra ou expresión en francés:Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-galego (3.706.242 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus LOGALIZA de localización de software inglés-español (4.992.133 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario TECTRA inglés-galego (2.407.539 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus literario FEGA francés-galego (1.863.959 palabras)
Palabra ou expresión en francés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus CONSUMER español-galego-catalán-euskara de información sobre consumo (5.586.431 palabras)
Palabra ou expresión en español:
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en catalán:
Palabra ou expresión en euskara:Corpus xurídico-administrativo LEGE-BI euskara-español (2.183.864 palabras)
Palabra ou expresión en euskara:
Palabra ou expresión en español:Corpus TURIGAL de turismo portugués-inglés (1.285.764 palabras)
Palabra ou expresión en portugués:
Palabra ou expresión en inglés:Corpus EGAL de economía galego-español (718.642 palabras)
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario inglés-portugués (875.595 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en portugués:Corpus literario inglés-español (122.251 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario DEGA alemán-galego (366.038 palabras)
Palabra ou expresión en alemán:
Palabra ou expresión en galego:Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego (294.714 palabras)
Palabra ou expresión en inglés:
Palabra ou expresión en galego:Corpus PALOP de literatura poscolonial portugués-español (566.590 palabras)
Palabra ou expresión en portugués:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario GALEA galego-español (162.795 palabras)
Palabra ou expresión en galego:
Palabra ou expresión en español:Corpus literario PEGA portugués-galego (68.431 palabras)
Palabra ou expresión en portugués:
Palabra ou expresión en galego:Corpus TURIGAL de turismo español-galego (325.389 palabras)
Palabra ou expresión en español:
Palabra ou expresión en galego:

Seminario de Lingüística Informática (SLI) da Universidade de Vigo, 2003-2012
Deseño e programación web: Xavier Gómez Guinovart

Powered by Debian    Powered by Apache    Powered by PHP