logo sli
Seminario de Lingüística Informática, 2005-2016
Universidade de Vigo

Dicionario CLUVI inglés-galego, 2ª edición revisada (versión 2.2)

(Baseado no Corpus CLUVI da Universidade de Vigo)En inglés
Comeza con
En galego
Palabra exacta
Portada
Sobre o Dicionario
- bleed, bleeding, blemish, blend, blending, bless, blessed, blessing, blest, blight, blighting, blind, blindcord, blindfolded, blinding, blindly, blindness, blink, blinking


blight


- transitive verb
- merar

EN It withers the bloom and blights the joys of youth, and brings on the ills and griefs of premature old age.
GL El murcha a louzanía e mera as ledicias da xuventude, e trae consigo as doenzas e mágoas da vellez prematura.
- Fonte: ALH (436)


- noun
- deterioración

EN The interests of the disenfranchised count for very little in this context except insofar as they surface as unsightly symptoms of urban blight, susceptible to grand invocations of the great spirit of American voluntarism, as in President George Bush's "thousand points of light".
GL Os intereses dos desherdados pesan moi pouco neste contexto. Só aparecen como síntomas antiestéticos da deterioración urbana. Serven tamén como escusa para enxalzar de xeito grandilocuente a xenerosidade da axuda caritativa, unha característica do "espirito estadounidense", como o saúdo do ex presidente George Bush ás "mil luceciñas" que fan brilla-los voluntarios do país.
- Fonte: C11 (306)
- praga

EN Not respecting diversity can incur high costs: in 18th-century Ireland, where potatoes were the only significant source of food for about one third of the population, farmers came to rely almost entirely on one very fertile and productive variety, which proved susceptible to the devastating potato blight fungus.
GL Non respecta-la diversidade biolóxica pode custar moi caro: no século XVIII, en Irlanda, onde a pataca era o principal alimento dun tercio da poboación, os agricultores cultivaban case exclusivamente unha variedade moi productiva; cando esta sucumbiu a unha praga de fungos.
- Fonte: C21 (362)